Privatumo politika

Mes priėmėme šią Privatumo politiką, kuri nustato, kaip mes tvarkome informaciją, surinktą MB Kairinis kirtis veikloje, ir kodėl mes turime rinkti tam tikrus jūsų asmens duomenis. Taigi turite perskaityti šią Privatumo politiką kiekvieną kartą, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Atkreipkite dėmesį, kad naudodamiesi mūsų el. parduotuve sutinkate laikytis šios Privatumo politikos.

Kodėl mes renkame informaciją apie jus?

Mes laikomės savo įsipareigojimų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (plačiau žinomas kaip GDPR), rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis tik aiškiai apibrėžtais tikslais ir teisėtais pagrindais, atnaujindami asmens duomenis, saugiai juos saugodami ir sunaikindami, nesurinkami ir nesaugodami per daug duomenų, bei užtikrindami, kad būtų taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės asmens duomenų apsaugai.

Kai pasiekiate mūsų el. parduotuvę per naršyklę, mes rinksime tik asmens duomenis, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai visų pirma gali apimti:

 • jūsų IP adresas;
 • Įrenginio ID;
 • prieigos prašymo turinys, data ir laikas;
 • prašančiojo įrenginio laiko juosta;
 • interneto svetainė, iš kurios perduodamas prieigos prašymas;
 • tinklalapis, kurio prašoma prieigos;
 • https būsenos kodas;
 • perduotų duomenų kiekis;
 • jūsų naršyklės ID;
 • jūsų operacinė sistema;
 • jūsų naršyklės programinės įrangos kalba ir versija; taip pat
 • reklamos identifikatorius (IDFA).

Tvarkant šiuos duomenis bus siekiama šių tikslų:

 • užmegzti sklandų ryšį su e-parduotuvė;
 • rodyti mūsų prekes ir paslaugas;
 • užtikrinti mūsų el. parduotuvės tinkamumą naudoti;
 • analizuoti sistemos stabilumą ir saugumą; ir
 • siekiant papildomų administracinių tikslų.

Šio su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas naudotis mūsų el. parduotuve

Jei norite įsigyti mūsų produktus, jūsų gali būti paprašyta įvairiais laikais pateikti mums asmens duomenis, tokius kaip:

 • el. pašto adresas;
 • vardai ir pavardės;
 • šalis, miestas / miestas, pašto indeksas / pašto indeksas, gatvės adresas;
 • telefono numeris.

Turime tvarkyti šiuos asmens duomenis, kad galėtume sudaryti savo pirkinius, suteikti jums klientų aptarnavimo paslaugas, su jumis susisiekti, tvarkyti jūsų ar mūsų pareikštus reikalavimus, užtikrinti mūsų el. parduotuvės techninį administravimą ir tvarkyti mūsų klientų duomenis.

Taip pat galite atskirai pažymėti, kad norite gauti pasiūlymus iš mūsų ar mūsų partnerių. Šį norą galėsite atšaukti bet kuriuo metu.

Jūsų teisės

Išskyrus atvejus, kai atitinkamuose teisės aktuose numatytos išimtys, jūs turite šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę kreiptis į mus su laisvos formos prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis. Gavę šį prašymą, mes jums pateiksime su jumis susijusios informacijos kopiją, taip pat paaiškinsime kodėl ir kaip tvarkome šią informaciją.
 • Teisę reikalauti, kad mes ištaisytumėm, papildytumėm ar ištrintumėm bet kokius jūsų asmens duomenis, jei jie yra netikslūs arba nepilni;
 • Teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, kai mums nebereikia tokių duomenų saugoti („teisė būti užmirštam“);
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą, kai užginčijate duomenų tikslumą, tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, mums nebereikia duomenų jų tvarkymo tikslais, bet jų reikia teisiniams reikalavimams pareikšti ar vykdyti, arba, jums paprieštaravus dėl duomenų tvarkymo, reikia laiko patikrinti, ar tvarkymo teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų nurodytas priežastis;
 • Teisę prašyti pateikti jums jūsų asmens duomenis ir, jei įmanoma, perduoti šiuos duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas yra paremtas jūsų sutikimu arba teisėto intereso egzistavimu;
 • Teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • Teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos tarnybai pagal savo gyvenamosios ar darbo vietos adresą, taip pat pagal duomenų tvarkymo vietą, kas yra Lietuvos Respublika, arba įvykusio pažeidimo vietą. Lietuvoje ši tarnyba yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
 • Jūs turite teisę nurodyti, kad mes bet kuriuo metu nutrauktumėme jūsų asmeninės informacijos naudojimą rinkodaros tikslais.
 • Jūs turite teisę prieštarauti, kad jums būtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kiltų teisinės pasekmės arba kuris jums darytų didelį poveikį.

Atitinkami veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Informacija gali būti teikiama nemokamai ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su mumis labadiena@labadiena.eu.

Trečiųjų šalių paslaugos

Sudarėme sutartis su duomenų tvarkytojais, kurie rūpinasi jūsų asmens duomenų saugumu. Duomenų tvarkytojas UAB „Interneto vizija“ užtikrina, jūsų asmens duomenų saugumą, jų sistemų ir operacijų tinkamumą patvirtina atitinkami ISO standartai.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi laikantis visų konfidencialumo standartų ir bus teikiami tik paslaugų teikėjams, sudariusiems sutartis su mumis. Informacija, kurią atskleidžiame toliau išvardytoms trečiosioms šalims yra laikoma tinkama, atsižvelgiant į minėtų trečiųjų šalių teikiamas paslaugas:

 • Kai užsisakote iš mūsų parduotuvės, mes naudojame pristatymo įmones, kad pristatytume jums produktus. Mes suteiksime pristatymo įmonėms jūsų vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį.
 • Jūsų ID, įrangos ID, veiksmai, kurių buvo imtasi, įrangos modelis, operacinės sistemos pavadinimas, valstybė, regionas ir gyvenamosios vietos miestas naudojami "Google Analytics" analizės tikslais;
 • Finansines operacijas tvarko mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai Paysera, Paypal ir Stripe. Jūsų mokėjimų duomenis dalijamės su mūsų veikloje dalyvaujančiais paslaugų teikėjais tik tiek, kiek tai būtina jūsų mokėjimams apdoroti ir skundams nagrinėti bei su tokiais mokėjimais susijusiems klausimams spręsti;
 • Paysera ir /arba PayPal paslaugos naudojamos kaip mokėjimo vartai; todėl mes nerenkame jokių susijusių Jūsų asmens duomenų. Kai vykdote mokėjimus, naudojate Paysera ir / arba PayPal paslaugas ir tiesiogiai jiems pateikiate savo informaciją;
 • Mailchimp paslaugos naudojamos siekiant siųsti mūsų naujienlaiškius. Šiuo tikslu mes pateikiame jūsų el. paštą, šalį ir vardą Mailchimp, kuris veikia kaip duomenų tvarkytojas ir negali naudoti jūsų asmens duomenų savo tikslams.

Mūsų privatumo politika galioja tik tada, kai valdote ir naudojatės Ponas Dviratis paslaugomis. Jei paliksite mūsų puslapį arba būsite nukreipti į trečiųjų šalių paslaugas, pvz., mokėjimo skiltį, mūsų privatumo politika nebegalios ir nebus jums taikoma.

Jokiu būdu nebūsime atsakingi už kitų interneto svetainių turinį.

Slapukų naudojimas

Mes naudojame slapukus mūsų el. parduotuvėje, t. y. mažus tekstinius failus, kuriuose yra informacija, kuri yra įdėta į jūsų kietąjį diską. Slapukas bus naudojamas tam tikrai informacijai apie konkretų jūsų naudojamą terminalo įrenginį saugoti. Tačiau tai nereiškia, kad mes tiesiogiai informuosime jūsų tapatybę procese.

Naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas / kontrolė Saugojimo laikotarpis
_ga Naudojama individualių vartotojų identifikacijai 2 metai
_gid Naudojama individualių vartotojų identifikacijai 24 val.
_gat_gtag_UA_30781660_1 Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>. 1 min.
_hjIncludedInPageviewSample This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit. 30 min.
_hjTLDTest When the Hotjar script executes we try to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable). To determine this, we try to store the _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until it fails. After this check, the cookie is removed. Sesija
_hjAbsoluteSessionInProgress This cookie is used to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. 30 min.
_hjid „Hotjar“ slapukas, kuris nustatomas klientui pirmą kartą patekus į puslapį su „Hotjar“ scenarijumi. Jis naudojamas norint išsaugoti „Hotjar“ vartotojo ID, unikalų toje naršyklės svetainėje. Tai užtikrina, kad paskesnių apsilankymų toje pačioje svetainėje elgesys bus priskirtas tam pačiam vartotojo ID. 365 d.
_fbp Išsaugoti ir matyti apsilankymus kitose svetainėse. 3 mėn.


Informacijos atskleidimas

Mes stengiamės užtikrinti, kad mums pateikta informacija būtų konfidenciali, todėl neturime teisės atskleisti jūsų asmens duomenų kitiems duomenų gavėjams, įprastai naudojantis mūsų paslaugomis, nebent tai būtina tinkamam mūsų pareigų vykdymui.

Jei pažeisite MB Kairinis kirtis naudojimo sąlygas arba, jei to reikalauja įstatymai, turėsime teisę kompetentingoms institucijoms atskleisti informaciją apie jus. Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis profesionaliems patarėjams, kurie yra reikalingi mums teikti profesinę konsultaciją, tirti ar apginti teisinius ginčus teismo procesuose ir administraciniuose procesuose, taip pat teismines procedūras.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. Visi nauji jo pakeitimai įsigalioja nuo to laiko, kai yra paskelbiami labadiena.eu.

Jei ketiname naudoti jūsų asmens duomenis nauju tikslu, kuriam netaikoma ši Privatumo politika, mes pateiksime pranešimą, paaiškinantį šį naują tikslą prieš pradedant naujus tvarkymo veiksmus, nurodydami atitinkamus tvarkymo tikslus ir sąlygas. Jei to reikalauja įstatymai, mes stengsimės gauti jūsų išankstinį sutikimą dėl naujo asmens duomenų naudojimo.

Ginčų sprendimas

Bet koks ginčas sprendžiamas derybose tarp jūsų ir mūsų, elektroniniu paštu kreipiantis į labadiena@labadiena.eu

Atsižvelgiant į tai, kad duomenys tvarkomi Lietuvoje, Lietuvos Respublikos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija laikoma atsakinga priežiūros institucija. 

Jeigu ginčas pasiektų teismą, būtų taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o ginčą spręstų kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas.

Kontaktinė informacija: MB Kairinis kirtis Įmonės kodas: 305465561 PVM: LT100012975018 T. Ševčenkos g. 16H-34, LT-03111, Vilnius, Lietuva

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-03-15